רסיטל לשני פסנתרים

דואו הפסנתר הירושלמי – שיר זמל ודרור זמל

מוצרט – סונטה לשני פסנתרים ברה מז’ור, ק. 448
רחמנינוב – סויטה מס. 1 לשני פסנתרים בסול מינור, אופ. 5
ברהמס – סונטה לשני פסנתרים בפה מינור, אופ. 34ב

⇓ לרכישה ⇓רח’ המעיין 29, עין כרם – ירושלים 

 Tel: 02-6414250

Facebook

Email: edentamir@013net.net