באך קונצ’רטי

BWV 1042 קונצ’רטו לכינור במי מג’ור 

BWV 1043 קונצ’רטו לשני כינורות ברה מינור בעיבוד לשני צ’לי  

באך – קאסאדסוס –  קונצ’רטו לויולה ולתזמורת בדו מינור

 בעיבוד לכינור ולויולה BWV 1060 קונצ’רטו לכינור ולאבוב בדו מינור  

יבגניה פיקובסקי, אליקום זלצמן – כינור

דמיטרי רטוש – ויולה

פליקס נמירובסקי – צ’לו

מריאנה סורקין – פסנתר

YouTube

⇓ לרכישה ⇓רח’ המעיין 29, עין כרם – ירושלים 

 Tel: 02-6414250

Facebook

Email: edentamir@013net.net