צלילי חליל ונבל

(מוצרט – סונטה במי מינור (*במקור לכינור ולפסנתר

ק. פ. ע. באך – סונטה לחליל סולו

(שוברט – סונטינה ברה מז’ור (*במקור לכינור ולפסנתר

(פורה – פנטסיה (*במקור לחליל ולפסנתר

פורה – אימפרומפטו לנבל סולו

(פולנק – סונטה (*במקור לחליל ולפסנתר

!ביצועי בכורה לחליל ולנבל במיוחד לעין-כרם

נעם בוכמן – חליל

יוליה רובינסקי – נבל

⇓ לרכישה ⇓רח’ המעיין 29, עין כרם – ירושלים 

 Tel: 02-6414250

Facebook

Email: edentamir@013net.net