הפסנתר הרומנטי – פטריוטיזם ופולקלורתכנית 9

שוברט – ולסים, לנדלרים, דיברטיסמנט הונגרי לפסנתר 4 ידיים

שופן – ולסים, מזורקות, פולונזים

ברהמס – מחולות הונגריים לפסנתר 4 ידיים

שומאן – מחולות בני ברית דויד אופוס 6

אריאל הלוי – פסנתר

ד”ר דרור זמל – פסנתר

YouTube

⇓ לרכישה ⇓


רח’ המעיין 29, עין כרם – ירושלים

 Tel: 02-6414250

Facebook

Email: edentamir@013net.net